Produkcja

Magazynowanie

produkcja magazynowanie

Magazynowanie materiałów i odpowiednie jego sezonowanie to jedne z najważniejszych czynników wpływających na jakość surowca. Składowane materiały przetrzymywane są w magazynach gdzie panuje stała i nie zmienna temperatura, a także wilgotność. Czas sezonowania materiałów w przypadku niektórych gatunków drewna wynosi nawet 12 miesięcy. Drewno po zakończeniu procesu suszenia i sezonowania powinno mieć wilgotność w przedziale 7% - 11%. Tak przygotowywany surowiec trafia na produkcję gdzie następuje jego obróbka i formatowanie.

Wstępna obróbka materiałów

Wstępna obróbka materiałów

Pierwszym krokiem w obróbce materiałów jest sformatowanie elementów i nadanie im tego samego wymiaru. Maszyna frezuje materiał jednocześnie z czterech stron, co zdecydowanie usprawnia i przyspiesza pracę, jednocześnie eliminując błędy które mogłyby powstać przy jednostronnym struganiu. Tak obrobione wstępnie elementy o różnej długości trafiają na halę produkcyjną.

Selekcja materiałów

Selekcja materiałów

Drugim krokiem jest segregacja elementów, w pierwszej kolejności dzielimy je dobierając odpowiednimi długościami, następnie selekcjonujemy rozdzielając na klasy, w zależności od przeznaczenia bądź specyfikacji zamówienia.

Dobór elementów

Dobór elementów

Trzecim krokiem produkcji jest odpowiednie dobranie do siebie elementów. Obrobione i wstępnie przygotowane materiały są teraz dobierane pod względem usłojenia. Każdy z nich jako naturalny surowiec ma nie powtarzalny rysunek słoja. To jeden z ważniejszych etapów produkcji, gdyż od niego zależy jak będą wyglądały gotowe trepy.

Zespojenie elementów

Zespojenie elementów

Czwartym krokiem jest klejenie dobranych elementów. Ten proces dzielimy na kilka etapów. Pierwszym jest ułożenie ich w odpowiedniej kolejności naniesienie za pomocą pędzla warstwy specjalistycznego kleju o odpowiednich właściwościach.

Klejenie ramiaków

Następnie umieszczamy przygotowane wcześniej elementy w prasie trapezowej, przystosowanej do klejenia drewna. Materiał po raz kolejny jest układany i dopasowywany słojami. Wcześniej został zaznaczony na drewnie wzór, w kształcie litery "V" dzięki któremu łatwiej jest ustalić teraz położenie elementów.

Po wstępnym związaniu kleju, formatki są przenoszone do prasy automatycznej. Nie można umieścić elementów świeżo klejonych od razu w prasie, gdyż istnieje ryzyko przesunięcia się poszczególnych lameli.

 

Umieszczone w prasie ramiaki, poddane są naciskowi rzędu kilkudziesięciu ton i temperaturze 60 °C. W tym czasie następuje pełne związanie kleju i jego całkowite odparowanie. Jednocześnie sprawdzana jest spoina pomiędzy poszczególnymi lamelami.

Frezowanie trepów

Frezowanie trepów

Krokiem piątym jest sfrezowanie ramiaków i nadanie im odpowiednich kształtów. Tak przygotowane ramiaki trafiają na stolarnie, gdzie już ręcznie są frezowane, a także za pomocą specjalistycznych urządzeń tworzone są zaoblenia na krańcach i rogach trepów.

Formatowanie trepów

Formatowanie trepów

Szóstym krokiem jest docięcie trepów na odpowiedni wymiar. Za pomocą piły mechanicznej trepy docinane są już pod indywidualne zamówienia. Cięcie tych elementów wymaga nie lada precyzji, gdyż sam drzazg piły czyli grubość cięcia to niespełna 3mm.

Szlifowanie maszynowe

Szlifowanie maszynowe

Siódmym etapem jest szlifowanie trepów. Podczas tego procesu wyrównywane są wszelkie nierówności powstałe w całym procesie klejenia schodów, a także nadawana jest im aksamitna gładkość. Usuwane są także wszelkie zabrudzenia powstałe podczas produkcji.

Szlifowanie ręczne

Szlifowanie ręczne

Ósmym etapem jest ręczne szlifowanie i polerowanie trepów. Maszyna ze względu na swoją konstrukcję nie jest w stanie wyszlifować trepa w czterech płaszczyznach, dlatego ostatni szlif wykonywany jest ręcznie.

Kontrola jakości

​Ostatnim elementem jest kontrola jakości. Gotowe już trepy na schody są sprawdzane pod względem jakościowym, wizualnym oraz estetycznym, każdy stopień z osobna podlega rygorystycznym kryteriom. Weryfikowana jest barwa elementu, sposób dobrania usłojenia, jakość wykonania zaoblenia a także co najważniejsze wymiary poszczególnych elementów. Tak przygotowany materiał trafia na inwestycję, gdzie najlepsi fachowcy z firmy SCHODY STUDIO w sposób profesjonalny dokonują kompleksowego montażu!

jeden krok do
pięknych schodów Co wybierasz?
Zamawiam bezpłatny
pomiar
Zamów
Zamawiam bezpłatną
wycenę
Zamów
Połącz się z nami
na Whatsapp / Messenger / Duo.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do soboty od 10:00 do 21:00 Umów się
Facebook Instagram Pinterest Youtube Tiktok